Angielski dla dzieci i młodzieży

Angielski dla dzieci małych (1-3 klasa szkoły podstawowej)

Informacje o kursie

Ilość godzin: 26 w grupie 

Indywidualne lekcje:

Ilość osób w grupie: 4-6

Intensywność: 2 x 50 min. w tygodniu

Dni: pn./śr. lub wt./czw./sb
lub inne warianty do uzgodnienia

Godziny
15:00 – 16:00
16:30 – 17:30
sb. 11:00 -11:50
lub inne warianty do uzgodnienia

Cennik

Zniżki:
(nie sumują się)
dla kontynuujących  10 %
rabat rodzinny 10%

drugi, równoległy kurs 20%

Opłata jednorazowa 750 zł

Opłata miesięczna(4 zaliczki)
200 zł

 

Uwaga! Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Opis kursu

Język angielski dla dzieci i młodzieży

Jesteśmy ekspertami w nauczaniu języka angielskiego dzieci! Uwzględniamy indywidualne potrzeby każdego ucznia i kładziemy nacisk na skuteczną komunikację. Wykorzystujemy unikalne umiejętności dzieci, ich zdolności naśladowcze, a płynność językową rozwijamy przez aktywne ćwiczenia na zajęciach. Podchodzimy indywidualnie do każdej grupy wiekowej, a interaktywne zadania skutecznie motywują do nauki i nie pozwalają na nudę. Systematyczne powtarzanie materiału sprawia, że dzieci opanowują to, czego uczymy je na lekcjach.

Angielski dla dzieci prowadzony jest przez lektorów przygotowanych pod względem metodycznym i pedagogicznym. Nauczyciele są cierpliwi, optymistycznie nastawieni do świata, wierzą w sukces dzieci, a przede wszystkim wspierają je w postępach w nauce!

Małe grupy (do 6 osób) pozwalają na szczególne traktowanie każdego ucznia oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów. Nasze zajęcia jednocześnie uczą i bawią. Przez cały okres kursu zarówno lektorzy, jak  i uczniowie pozostają pod stałą opieką metodyczną.

Dzieci mogą skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z lektorem.

Serdecznie zapraszamy!

ANGIELSKI DLA DZIECI STARSZYCH I MŁODZIEŻY

Informacje o kursie

Ilość godzin: 56 w grupie 
Indywidualne lekcje:

Ilość osób w grupie:  4-6 lub 8-12

Intensywność: 2 x 90 min w tygodniu

Dni pn./śr. lub wt./czw.
lub inne warianty do uzgodnienia

Godziny
15:30 – 17:00
16:30 – 18:00
17:00 – 18:30
lub inne warianty do uzgodnienia.

Możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego w siedzibie szkoły.

Cennik

Zniżki:
(nie sumują się)
dla kontynuujących 10%
rabat rodzinny 10%
rabat na podręcznik 15%
przy zapisie na drugi, równoległy kurs 20%

Opłata jednorazowa:
900 zł (8-12 osób)
1270 zł (4-6 osób )

Opłata miesięczna (4 zaliczki)
240 zł  (8-12 osób)
330 zł (4-6 osób)

 

 

 Uwaga! Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

Opis kursu

Programy są dostosowane do poziomu zaawansowania i wieku uczniów. Przed zakwalifikowaniem do danej  grupy każdy Słuchacz rozwiązuje test oraz rozmawia z lektorem. Naszym priorytetem jest  rozwijanie umiejętności mówienia oraz poszerzanie słownictwa. Dynamiczny sposób prowadzenia lekcji przez lektorów pozwala na utrzymanie uwagi i koncentracji uczniów. Nasi nauczyciele inspirują swoich uczniów i potrafią zainteresować ich swoim przedmiotem. Nowoczesne i dostosowane do wieku dzieci i młodzieży  podręczniki wydawnictw brytyjskich  oraz dodatkowe materiały dydaktyczne takie jak filmy DVD, płyty CD, gry planszowe sprawiają, że młodzież z przyjemnością uczestniczy w lekcjach. Uczniowie mają również dostęp do innowacyjnych, interaktywnych ćwiczeń na platformie e-learningowej. Młodzież, tak chętnie korzystająca z internetu, utrwala on-line przerobiony materiał` oraz poszerza swoją wiedzę językową.

Nie zapominamy również o systematycznym sprawdzaniu postępów przez przeprowadzanie krótkich kartkówek oraz dłuższych testów raz w miesiącu. Obowiązuje zasada repetitio est mater studiorum (powtarzanie jest matką wiedzy)! Tym, którzy chorują i opuszczają zajęcia, oferujemy bezpłatne, indywidualne konsultacje.

Kameralne grupy stwarzają możliwość zindywidualizowania procesu nauczania oraz dają gwarancję osiągnięcia bardzo dobrych wyników na egzaminach międzynarodowych.

Serdecznie zapraszamy!

Kursy egzaminacyjne dla dzieci i młodzieży – Wrocław

Przygotowanie do egzaminu YLE (Young Learners English Tests)

Przeznaczony dla dzieci w wieku 7-12 lat.

Testy YLE nie mają ocen typu „zdany” – „niezdany”. Każde dziecko może otrzymać maksymalnie 5 tarczy z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie.

Dostępne są trzy poziomy zaawansowania: Flyers, Movers, Starters.

Każdy egzamin składa się z 3 części:

 1. słuchanie,
 2. czytanie i pisanie,
 3. mówienie.

 

Flyers – poziom najwyższy A2  wg Poziomów Rady Europy

Ten test pokazuje, że Twoje dziecko rozumie prosty język angielski używany w codziennych sytuacjach  i potrafi posługiwać się nim na poziomie podstawowym. Dzieci powinny znać około 1000 słów.

Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 9-12 lat, które uczą się angielskiego około 2-3 lat (mają za sobą około 250 godzin nauki).

W trakcie testu Twoje dziecko musi:

 • wytłumaczyć różnice między dwoma opowiadaniami lub obrazkami,
 • napisać lub opowiedzieć krótką historyjkę po angielsku,
 • zadawać pytania i używać czasu przeszłego.

Test ten zachęci Twoje dziecko do pogłębiania wiedzy i  dalszego doskonalenia umiejętności językowych.

 

Movers – poziom średni A1 wg Poziomów Rady Europy

Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 8-11 lat, które mają za sobą około 170 godzin nauki angielskiego.

W trakcie testu Twoje dziecko powinno:

 • zrozumieć podstawowe instrukcje w języku angielskim,
 • wypełnić prosty formularz lub odpowiedzieć na pytania o sobie,
 • odpowiedzieć na pytania i zanotować proste informacje (np. dni tygodnia, czas lub imiona), które usłyszy lub przeczyta w dziecięcym opowiadaniu.

Test informuje Rodziców, jakie postępy poczyniło jego dziecko.

Starters – poziom wstępny, przygotowawczy Preliminary, poniżej Poziomu A1

Test ten zachęci Twoje dziecko to nauki angielskiego od najmłodszych lat i zapewni pierwsze pozytywne wrażenia związane z testem językowym.

Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 7-8 lat, które mają za sobą około 100 godzin nauki angielskiego.

W trakcie testu Twoje dziecko:

 • nazywa kolory po angielsku,
 • odpowiada bardzo proste pytanie o sobie,
 • pisze  jednowyrazową odpowiedź na proste pytanie.

Serdecznie zapraszamy!

Zalety naszych kursów:

Zalety naszych kursów