Kursy wakacyjne

Oferta kursów

MIESIĘCZNYCH (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski oraz polski dla obcokrajowców) oraz

TYGODNIOWYCH BRANŻOWYCH (angielski).

Zobacz poniżej

Zawsze staramy się dostosować do Państwa potrzeb i dyspozycyjności. Dlatego zajęcia będą się odbywały o różnych porach dnia zarówno rano, popołudniami, jak i wieczorem. Planujemy organizację małych grup, ponieważ za najważniejsze uważamy indywidualne podejście do każdego Słuchacza.

Czas trwania letnich kursów w naszym Centrum to miesiąc lub tydzień w zależności od oczekiwań Słuchacza.

Kursy prowadzone są metodą komunikacyjną. Ćwiczenia zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby odzwierciedlały autentyczną komunikację językową, stąd wielość dialogów, symulacji, odgrywania ról, dyskusji prowadzonych w parach i małych grupach, gdzie student przechodzi od ćwiczeń do swobodnego porozumiewania się w języku obcym. Bardzo dużą rolę odgrywa słownictwo, gdyż umiejętność przekazu uzależniona jest od poziomu opanowania leksyki. BLOKADA KOMUNIKACJI JEST NAJCZĘŚCIEJ SKUTKIEM NIEZNAJOMOŚCI SŁOWNICTWA. Nauczyciele prowadzą zajęcia w dynamiczny i interesujący sposób, dlatego Słuchacze nie czują się znudzeni.

W czasie  trwania kursu Słuchacze mają dostęp do interesujących i pomocnych w nauce materiałów dydaktycznych takich jak: płyty CD, DVD, tablica interaktywna czy gry edukacyjne.

Udział w kursach wakacyjnych zapewnia zniżkę na kursy całoroczne!

Informacje o kursie miesięcznym
(lipiec, sierpień)

Angielski, niemiecki, hiszpański, włoski oraz polski dla obcokrajowców.

START poniedziałek 1 lipca!

Czas trwania Jeden miesiąc
Intensywność 3 x 120 min w tygodniu
Dni dni robocze bez weekendów
Proponowane godziny ranne 9:00

popołudniowe 16:00

wieczorne 18:00

Liczba godzin 32/45 min.
Dla kogo ? dla dorosłych

młodzieży

Liczba osób od 4 do 6 osób
Opłata jednorazowa 500 zł
Uwagi: 1. Niniejsza oferta nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

            2. Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.C.

Informacje o kursie tygodniowym branżowym
profil: E
ngineering
(lipiec, sierpień, wrzesień)

 

START poniedziałek- 1 lipca!

Podczas tego kursu Słuchacze mają możliwość zapoznania się i udoskonalenia słownictwa z dziedziny ENGINEERING.

Profil ENGINEERING
Czas trwania tydzień
Intensywność 5  x 90 min.
Dni dni robocze bez weekendów
Godziny ranne 9:00

popołudniowe 16:00

wieczorne 18:00

Liczba godzin 10/45 min.
Grupy 2 os.
Opłata 600 zł

Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.C.

Informacje o kursie tygodniowym branżowym
profil: Business English
(lipiec, sierpień, wrzesień)

 

START poniedziałek- 1 lipca!

Podczas tego kursu Słuchacze mają możliwość zapoznania się i udoskonalenia słownictwa z dziedziny BUSINESS.

Profil BUSINESS  ENGLISH 
Czas trwania tydzień
Intensywność 5  x 90 min.
Dni dni robocze bez weekendów
Godziny ranne 9:00

popołudniowe 16:00

wieczorne 18:00

Liczba godzin 10/45 min.
Grupy 2 os.
Opłata 500 zł

Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.C.