Kursy wakacyjne

W czerwcu, lipcu i we wrześniu odbędą się

MIESIĘCZNE i DWUTYGODNIOWE kursy angielskiego, niemieckiego, portugalskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz języka polskiego dla obcokrajowców. 

Oferta cenowa poniżej.

Zobacz poniżej

Zawsze staramy się dostosować do Państwa potrzeb i dyspozycyjności. Dlatego zajęcia będą się odbywały o różnych porach dnia zarówno rano, popołudniami, jak i wieczorem. Planujemy organizację małych grup, ponieważ za najważniejsze uważamy indywidualne podejście do każdego Słuchacza.

Czas trwania letnich kursów w naszym Centrum to dwa tygodnie lub miesiąc w zależności od potrzeb Słuchacza.

Kursy prowadzone są metodą komunikacyjną. Ćwiczenia zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby odzwierciedlały autentyczną komunikację językową, stąd wielość dialogów, symulacji, odgrywania ról, dyskusji prowadzonych w parach i małych grupach, gdzie student przechodzi od ćwiczeń do swobodnego porozumiewania się w języku obcym. Nie chodzi nam o naukę języka jako systemu, ale o naukę umiejętności uzyskiwania i przekazywania informacji. Bardzo dużą rolę odgrywa słownictwo, gdyż umiejętność przekazu uzależniona jest od poziomu opanowania leksyki. BLOKADA KOMUNIKACJI JEST NAJCZĘŚCIEJ SKUTKIEM NIEZNAJOMOŚCI POTRZEBNEGO SŁOWNICTWA. Nauczyciele prowadzą zajęcia w dynamiczny i interesujący sposób, dlatego Słuchacze nigdy nie czują się znudzeni.

W czasie  trwania kursu Słuchacze mają dostęp do interesujących i pomocnych w nauce materiałów dydaktycznych takich jak: płyty CD, DVD, tablica interaktywna czy gry edukacyjne.

Informacje o kursie miesięcznym
(lipiec, wrzesień)

Angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański, włoski oraz polski dla obcokrajowców.

START poniedziałek 2 lipca!

Czas trwania Jeden miesiąc
Intensywność 3 x 120 min w tygodniu
Dni dni robocze bez weekendów
Godziny ranne 9:00

popołudniowe 16:00

wieczorne 18:00

Liczba godzin 40/45 min.
Dla kogo ? dla dorosłych

młodzieży

Liczba osób od 3 do 6 osób
Zaliczka w celu
rezerwacji miejsca
(wliczona w cenę kursu)
200 zł
Opłata jednorazowa 800 zł

Informacje o kursie dwutygodniowym
(czerwiec, lipiec, wrzesień)

Angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański, włoski oraz polski dla obcokrajowców.

START w poniedziałek 25 czerwca 2018 roku!

Czas trwania dwa tygodnie
Intensywność 5  x 90 min. w tygodniu
Dni dni robocze bez weekendów
Godziny ranne 9:00

popołudniowe 16:00

wieczorne 18:00

Liczba godzin 20/45 min.
Grupy od 3 do 6 osób
Dla kogo ? dla dorosłych,

młodzieży

Zaliczka w celu
rezerwacji miejsca
(wliczona w cenę kursu)
100 zł
Opłata jednorazowa 500 zł

Informacje o kursie tygodniowym branżowym
profil: 
engineering
(czerwiec, lipiec, wrzesień)

START poniedziałek- 25 czerwca!

Podczas tego kursu Słuchacze mają możliwość zapoznania się i udoskonalenia słownictwa z dziedziny ENGINEERING.

Profil ENGINEERING
Czas trwania tydzień
Intensywność 5  x 90 min.
Dni dni robocze bez weekendów
Godziny ranne 9:00

popołudniowe 16:00

wieczorne 18:00

Liczba godzin 10/45 min.
Grupy 1-2 os.
Dla kogo ? dla dorosłych,

młodzieży

Zaliczka w celu
rezerwacji miejsca
(wliczona w cenę kursu)
100 zł
Opłata za grupę do 2 osób jednorazowa 700 zł
przy 2 osobach 350 zł/os.

Informacje o kursie tygodniowym branżowym
profil: tourism
(czerwiec, lipiec, wrzesień)

 

START poniedziałek- 25 czerwca!

Podczas tego kursu Słuchacze mają możliwość zapoznania się i udoskonalenia słownictwa z dziedziny TOURISM.

Profil ENGLISH FOR TOURISM
Czas trwania tydzień
Intensywność 5  x 90 min.
Dni dni robocze bez weekendów
Godziny ranne 9:00

popołudniowe 16:00

wieczorne 18:00

Liczba godzin 10/45 min.
Grupy 1-2 os.
Dla kogo ? dla dorosłych,

młodzieży

Zaliczka w celu
rezerwacji miejsca
(wliczona w cenę kursu)
100 zł
Opłata za grupę do 2 osób jednorazowa 600 zł
przy 2 osobach 300 zł/os.