PRZEDSTAWIAMY SZEROKĄ OFERTĘ KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO (ANGIELSKI WROCŁAW)Język angielski

Szkoła angielskiego Demostenes Wrocław oferuje język angielski na kursach grupowych oraz  indywidualnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. ANGIELSKI DLA FIRM stanowi istotną część naszej działalności. Proponujemy kursy języka ogólnego, biznesowego,kursy egzaminacyjne w tym:  międzynarodowe LCCI, Cambridge, TELC oraz kursy branżowe o profilach: prawniczym, medycznym, turystycznym. W okresie wakacyjnym zapraszamy wszystkich chętnych na intensywny wakacyjny kurs angielskiego (Wrocław).

Na wszystkich kursach, bez względu na wiek Słuchaczy, stopień zaawansowania czy profil kursu, kładziemy nacisk na skuteczną komunikację. Kadra lektorska posiada wykształcenie filologiczne i pedagogiczne. Na kursach branżowych  nauczyciele posiadają również wykształcenie z danej dziedziny np. intensywny kurs angielskiego o profilu prawniczym prowadzą lektorzy, którzy ukończyli dwa fakultety – filologię i prawo. Nasi nauczyciele posiadają doświadczenie,są cierpliwi i zaangażowani zawodowo.

Na zajęciach wykorzystywane są profesjonalne podręczniki wydawnictw brytyjskich, dodatkowe pomoce dydaktyczne takie jak: płyty CD, filmy  DVD, autentyczne materiały (foldery, mapy), które sprawiają, że zajęcia są interesujące i dynamiczne.

Jesteśmy jedyną szkołą wśród szkół języka angielskiego we Wrocławiu, która  wdrożyła system indywidualnych konsultacji. Na każdym kursie Słuchacze, którzy są nieobecni na zajęciach, nadrabiają zaległy materiał podczas indywidualnych zajęć z lektorem. Dodatkowo kursanci umawiają się na indywidualne konwersacje z native speakerem !!

Nasi Słuchacze korzystają z platformy e-learningowej z dowolnego miejsca – w domu, w podróży, na urlopie i o dowolnej porze dnia i nocy. Samodzielnie utrwalają nie tylko już przerobiony materiał, ale również uczą się nowych zwrotów i wyrażeń.

Pamiętamy o zasadzie repetitio est mater studiorum. Robiąc systematyczne powtórki, utrwalamy słownictwo i struktury.

Sprawdziany oraz prace domowe pokazują nasze braki i przyspieszają postępy w nauce.

Serdecznie zapraszamy!