Refinansowane szkolenia językowe dla małych i mikro-firm

CJ Demostenes oferuje również szkolenia refinansowane w 70% w ramach wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników, dzięki uzyskaniu wpisu do Bazy Usług Rozwojowych tworzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie tej bazy https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/