Międzynarodowe certyfikaty z języka hiszpańskiego

Informacje o kursie – Hiszpański z certyfikatem

Ilość godzin 60
Indywidualne lekcje 6 godzin
Liczba osób w grupie 4-6
Intensywność 2 x 90 min w tygodniu
1 x 135 min w tygodniu
Dni pn./śr. lub wt./czw.
sb.
Godziny 17:00 – 18:30
18:30 – 20:00
10:00-12:15 w soboty
Lektorzy polscy i native teachers
Możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego TELC
Zniżki:

(nie sumują się)

dla kontynuujących 10%
dla studentów 10%
poleć nas znajomemu i przyjacielowi 10%
rabat na podręcznik 15%
Opłata jednorazowa 1260 zł
Opłata miesięczna 340 zł
PAKIET VIP

30 lekcji

cena: 2100 zł

Uwaga! Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

CERTYFIKAT TELC

The European Language Certificates

 

W Szkole Językowej DEMOSTENES  możesz przygotować się do egzaminu TELC, a także przystąpić do zdawania go w siedzibie Szkoły.
Egzaminy składają się z części pisemnej oraz ustnej i są przeprowadzane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR (Commmon European Framework of Reference) na 6 poziomach zaawansowania – od A1 do C2.

Zdany egzamin telc  na poziomie B2  pozwala na swobodną komunikację w języku hiszpańskim we wszystkich sytuacjach życiowych i zawodowych. Aby go zdać, należy uzyskać co najmniej 60% łącznej punktacji z obydwu części testu.

Egzamin honorowany jest przy naborze do służby cywilnej, a także podczas rekrutacji na studia wyższe. Posiadanie certyfikatu zwalnia z egzaminu z języka obcego przewodników i pilotów wycieczek, pracowników naukowych oraz osoby ubiegające się o obywatelstwo lub pracę  na terenie Unii Europejskiej i w Szwajcarii.

Serdecznie zapraszamy!

DELE

Diploma de Espanol como Lengua Extranjera

Dyplomy  DELE to oficjalne egzaminy z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym – sygnowane są przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii.

Egzamin uznaje się za potwierdzenie znajomości języka hiszpańskiego przez: Izby Handlowe, administrację publiczną oraz uczelnie wyższe na całym świecie. Odpowiada on Europejskiemu Systemowi Opisu Kształcenia Językowego.

Egzaminy przeprowadzane są na 6 poziomach zaawansowania.

W szkole DEMOSTENES przygotowujemy do egzaminu  Nivel B2 (intermedio), który  potwierdza  znajomość języka na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację z native speakerami, a także na redagowanie tekstów o różnorodnej tematyce, czytanie złożonych tekstów ze zrozumieniem z różnych dziedzin – także tych zawierających słownictwo techniczne.

Egzamin trwa około czterech godzin i składa się z 4 części:

  • czytanie ze zrozumieniem,
  • rozumienie ze słuchu,
  • pisanie,
  • wypowiedź ustna.

Ostateczną oceną jest zdany APTO lub niezdany NO APTO

Aby zdać egzamin, należy uzyskać minimum 60 punktów na 100.

 

Serdecznie zapraszamy!