Angielski prawniczy

Informacje o kursie

Pakiet VIP – zajęcia indywidualne

Minimalna liczba lekcji – 10

Intensywność: do ustalenia.

Dni i  godziny: do uzgodnienia.

Możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego TOLES lub ILEC w siedzibie Szkoły.

Cennik

Opłata do uzgodnienia.

 

Uwaga! Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Opis kursu

Język angielski dla prawników

Celem kursu jest opanowanie terminologii prawniczej m.in. z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego, cywilnego, handlowego czy praw człowieka (postępowanie przed Trybunałem w Strasburgu). Przyswojenie terminologii prawniczej jest niezbędne do komunikatywnego porozumiewania się w środowisku zawodowym. Istotę nauki stanowi intensywna praca z angielskimi tekstami prawniczymi. Stosowane techniki rozwijają umiejętność wypowiadania się oraz czytania fachowych tekstów w j. angielskim. Specjalistyczne podręczniki przygotowywane przez zespół profesjonalistów wydawnictw brytyjskich są dostosowane do potrzeb Słuchaczy.

Techniki nauczania

  • analiza terminologii prawniczej,
  • ćwiczenia w czytaniu tekstów prawnych: przepisów,konwencji międzynarodowych,procedur cywilnych i karnych,
  • rozwiązywanie kazusów prawnych,
  • symulacje przewodu sądowego celem ćwiczenia formułowania dłuższych wypowiedzi.
  • systematyczne utrwalanie wiedzy zgodnie z zasadą repetitio est mater studiorum.

Zalety naszych kursów:

Zalety naszych kursów