Egzaminacyjne Międzynarodowe z angielskiego (CERTYFIKATY) PEARSON/LCCI,CAMBRIDGE,TELC,TOEIC,TOEFL

Informacje o kursie

Kurs ROCZNY od poziomu B2

Ilość godzin: 110 w grupie
Indywidualne lekcje: 4

Liczba osób w grupie: 4-6

Intensywność 2 x 90 min  w tygodniu; 1 x 180 min. w soboty

Dni: pn/śr lub wt/cz lub sob. 

Godziny
17:00 – 18:30
18:30 – 20:00

Możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego PEARSON/LCCI, EFB (język biznesowy) TELC, CAMBRIDGE: B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, IELTS w siedzibie szkoły.

Cennik

Zniżki:
(nie sumują się) dla kontynuujących 50 zł
dla studentów 50 zł
rabat rodzinny 50 zł
drugi kurs 100 zł

 

Opłata roczna

(2 semestry)

4040 zł jednorazowo

Opłata miesięczna

690 zł (6 zaliczek)

 

 

 

 Uwaga! Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W 2014 nasza szkoła otrzymała Certificate of excellence!

Certyfikat z języka niemieckiego

Kursy z certyfikatemTELC

 

W naszej Szkole zdasz i otrzymasz takie certyfikaty międzynarodowe jak:

PEARSON, CAMBRIDGE, TELC, TOEIC,TOEFL.

PEARSON LCCI

Wybierasz egzamin i zdajesz:

 1. profil biznesowy na 5 poziomach zaawansowania,
 2. egzaminy branżowe z zakresu:
  • finansów,
  • marketingu,
  • Public Relations i reklamy,
  • prawa i administracji,
  • technik komputerowych IT.

CERTYFIKATY LCCI od poziomu B2 posiadają akredytację Urzędu Służby Cywilnej w Polsce i uznawane są przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej za zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego. Studenci wyższych uczelni, którzy posiadają certyfikaty na poziomie B2, są zwalniani z wymaganych przez uczelnie egzaminów językowych.

Egzamin  ENGLISH FOR TOURISM  już na poziomie 2 zwalnia pilotów i przewodników  wycieczek z egzaminu językowego. Posiadając certyfikat LCCI, szybciej znajdziesz pracę i dostaniesz się na studia nie tylko w Wielkiej Brytanii  ale w każdym kraju na świecie!

Od poziomu B2 egzamin uznawany jest przez administrację RP za potwierdzenie znajomości języka

.Egzamin honorowany jest nie tylko w Unii Europejskiej ale również w pozostałych częściach świata.

CERTYFIKAT CAMBRIDGE

Możesz zdać egzamin na różnych poziomach zaawansowania:

KET na poziomie A2

PET na poziomie B1

B2 First

C1 Advanced

C2 Proficiency

 

IELTS – dla wyjeżdżających, głównie do Australii i Nowej Zelandii;

ILEC, TOLES dla prawników na poziomie B2, C1.

W Polsce egzaminy CAMBRIDGE są uznawane za równe egzaminom państwowym.

Honoruje się je na całym świecie – certyfikaty stanowią potwierdzenie Twojej znajomości języka, kiedy chcesz podjąć pracę lub studia za granicą.

CERTYFIKAT  TELC  The European Language Certificates

W siedzibie Szkoły możesz przystąpić również do egzaminów TELC.

Egzaminy są przeprowadzane na 6 poziomach zaawansowania: od poziomu A1 do C2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR (Common European Framework of Reference).

Certyfikat TELC na poziomie B2 uznany jest przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej za potwierdzenie znajomości języka. Jest to międzynarodowy dokument językowy honorowany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej..

Serdecznie zapraszamy!