TELC

zaleta2

 

EGZAMIN MIĘDZYNARODOWY TELC

TELC The European Language Certificates

Od listopada 2005 roku Szkoła Językowa DEMOSTENES posiada akredytację na organizowanie egzaminów z języków obcych w ramach systemu TELC.

System egzaminacyjny TELC został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) Rady Europy.

Egzaminy TELC przeprowadzane są na 6 poziomach zaawansowania językowego (od A1 do C1) i obejmują 9 języków europejskich: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, portugalski, turecki, włoski.

Certyfikaty TELC od poziomu B2 są uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej za zaświadczenia potwierdzające znajomość języka obcego (Dz. Ust. nr 96 z 29 maja 2003). Zwalniają one m.in. z egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego czy też z egzaminu językowego przy ubieganiu się o licencję przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.