Włoski dla dzieci i młodzieży

Informacje o kursie - Włoski dla dzieci małych (1-3 klasa szkoły podstawowej)

Informacje o kursie

Ilość godzin: 40

Indywidualne lekcje: 4 godziny

Intensywność: 2 x 50 min w tygodniu

Liczba osób w grupie: 4-6

Dni:
pn./śr. lub wt./czw.

Godziny: do ustalenia

Cennik

Zniżki dla kontynuujących 10%
rabat rodzinny 10%
rabat na podręcznik 15%

Opłata jednorazowa:
850 zł

Opłata miesięczna(4 zaliczki)
225 zł

Uwaga! Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Opis kursuJęzyk włoski dla dzieci i młodzieży

Język włoski dla małych dzieci (7-9 lat)

Zajęcia prowadzone przez grono wykwalifikowanych lektorów przygotowanych do pracy z dziećmi. Nasze lekcje jednocześnie uczą i bawią! Zabawa jest nieodzowną częścią nauczania języka obcego dzieci, ponieważ naśladownictwo i powtórzenia są podstawową strategią uczenia najmłodszych Słuchaczy. Dzieci przyswajają „melodię języka”, czyli rytm i intonację poprzez ćwiczenia muzyczne. Słuchają piosenek, które śpiewają, a następnie poznają nowe słowa. Nauczyciele prowadzą zajęcia bez podręczników – wówczas to nauczyciel jest animatorem i reżyserem całego procesu nauczania.

Małe grupy (do 4 osób) dają gwarancję efektywnych zajęć, podczas których każde dziecko może liczyć na uwagę lektora.

Jeśli Słuchacz jest nieobecny na zajęciach, to może nadrobić zaległości na bezpłatnych, indywidualnych konsultacjach poza godzinami zajęć.

Informacje o kursie - Włoski dla dzieci starszych i młodzieży gimnazjalnej

Informacje o kursie

Ilość godzin: 60

Indywidualne lekcje: 6 godzin

Liczba osób w grupie: 4-6

Intensywność: 2 x 90 min w tygodniu

Dni:
pn./śr. lub wt./czw
.
lub inne wariantydo uzgodnienia

Godziny:
15:30 – 17:00
16:30 – 18:00

Dostęp do platformy e-learningowej w cenie kursu

Cennik

Zniżki
(nie sumują się)
dla kontynuujących 10%
poleć nas znajomemu i przyjacielowi 10%
rabat na podręcznik 15%

Opłata jednorazowa:
1160 zł (4-6 osób)

Opłata miesięczna (4 zaliczki)
315 zł (4-6 osób)

PAKIET VIP – 30 lekcji
cena: 2100 zł

Uwaga! Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Opis kursu

Język włoski dla dzieci starszych  oraz młodzieży.

Kurs przeznaczony jest dla  starszych dzieci oraz młodzieży chcącej doskonalić umiejętność mówienia oraz rozumienia ze słuchu lub dla tych, którzy chcą zacząć naukę języka od podstaw. Rozwijamy również sprawność czytania i pisania.

Uczeń, który miał wcześniej kontakt z językiem, rozwiązuje test i odbywa rozmowę z konsultantem. O przydziale ucznia do danej grupy decyduje wiek ucznia i poziom zaawansowania. Jeśli uczeń nie miał wcześniej kontaktu z językiem włoskim, to zaczyna naukę od podstaw.

Profesjonalni i doświadczeni nauczyciele uczą z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Nabyte na kursie wiadomości poddajemy systematycznemu testowaniu, a także utrwalamy poznany na zajęciach materiał.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zalety naszych kursów:

Zalety naszych kursów