WYMAGANIA SPRZĘTOWE DO NAUKI JĘZYKA ONLINE

Warunki techniczne (forma zdalna): 

  • Komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenia mobilne,
  • Połączenie internetowe – szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G / LTE),
  • Głośniki i mikrofon – wbudowany lub wtyk USB lub bezprzewodowy Bluetooth,
  • Kamera internetowa – wbudowana lub z wtyczką USB, kamera HD z kartą przechwytywania wideo,
  • Odpowiednia przeglądarka (rekomendujemy Chrome lub Firefox)
  • Platforma ZOOM