Język polskiWE ARE PRESENTING THE OFFER OF THE POLISH LANGUAGE COURSES FOR FOREIGNERS ( POLSKI WROCŁAW)

Have you started a joint-venture with a Polish partner? Or  maybe you have come to Poland to work or to see your family and relatives? Got interested in the Polish culture? And your Polish is not enough to communicate! Don’t worry! We will sort it out! Enroll in our course and improve your Polish. The best option is to attend individual lessons. We can make them fit to your schedule. You can choose days, time and place of your classes. You can negotiate the price.

Welcome to Demostenes!

Masz polskiego partnera w biznesie? Przyjechałeś do Polski, do pracy, odwiedzić rodzinę , a może  interesujesz się  polską kulturą? Ale twój polski nie pozwala Ci się skutecznie komunikować.Rozwiązaniem dla Ciebie jest Kurs Języka Polskiego w Naszej Szkole.Najlepszą naszą propozycją dla Ciebie jest nauka indywidualna z lektorem.Sam ustalasz z naszym konsultantem czas i miejsce zajęć. Cena pozostaje do negocjacji.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz naszą ofertę