Kurs – angielski dla młodzieży – Wrocław

ANGIELSKI DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH

Informacje o kursie

Ilość godzin: 56 w grupie 
Indywidualne lekcje:

Ilość osób w grupie:  4-6

Intensywność: 2 x 90 min w tygodniu

Dni pn./śr. lub wt./czw.
lub inne warianty do uzgodnienia

Godziny
15:30 – 17:00
16:30 – 18:00
17:00 – 18:30
lub inne warianty do uzgodnienia.

Możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego w siedzibie szkoły.

Cennik

Zniżki:
(nie sumują się)

dla kontynuujących – 50zł

rabat rodzinny – 50zł

drugi kurs – 100zl

 

Opłata semestralna

1280 zł jednorazowo

Opłata miesięczna

350 zł (4 zaliczki)

 

Opcjonalna opłata roczna

2360 zł

Opłata miesięczna

430 zł (6 zaliczek)

 Uwaga! Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

Opis kursu

Program kursu angielski dla młodzieży szkół średnich jest dostosowany do poziomu zaawansowania i wieku uczniów. Przed zakwalifikowaniem do danej  grupy każdy Słuchacz rozwiązuje test oraz rozmawia z lektorem. Naszym priorytetem jest  rozwijanie umiejętności mówienia oraz poszerzanie słownictwa. Dynamiczny sposób prowadzenia lekcji przez lektorów pozwala na utrzymanie uwagi i koncentracji uczniów. Nasi nauczyciele inspirują swoich uczniów i potrafią zainteresować ich swoim przedmiotem. Nowoczesne i dostosowane do wieku dzieci i młodzieży  podręczniki wydawnictw brytyjskich  oraz dodatkowe materiały dydaktyczne takie jak filmy DVD, płyty CD, gry planszowe sprawiają, że młodzież z przyjemnością uczestniczy w lekcjach. Uczniowie mają również dostęp do innowacyjnych, interaktywnych ćwiczeń na platformie e-learningowej. Młodzież, tak chętnie korzystająca z internetu, utrwala on-line przerobiony materiał` oraz poszerza swoją wiedzę językową.

Nie zapominamy również o systematycznym sprawdzaniu postępów przez przeprowadzanie krótkich kartkówek oraz dłuższych testów raz w miesiącu. Obowiązuje zasada repetitio est mater studiorum (powtarzanie jest matką wiedzy)! Tym, którzy chorują i opuszczają zajęcia, oferujemy bezpłatne, indywidualne konsultacje.

Kameralne grupy kursu angielski dla młodzieży szkół średnich stwarzają możliwość zindywidualizowania procesu nauczania oraz dają gwarancję osiągnięcia bardzo dobrych wyników na egzaminach międzynarodowych Cambridge – FC, CAE.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zalety naszych kursów angielski dla młodzieży Wrocław:

Zalety naszych kursów