Kurs – angielski dla młodzieży – Wrocław

ANGIELSKI DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH

Informacje o kursie

Ilość godzin: 56 w grupie 
Indywidualne lekcje: 2

Ilość osób w grupie:  4-6

Intensywność: 2 x 90 min w tygodniu

Dni pn./śr. lub wt./czw.
lub inne warianty do uzgodnienia

Godziny
15:30 – 17:00
16:30 – 18:00
17:00 – 18:30
lub inne warianty do uzgodnienia.

Możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego w siedzibie szkoły.

Cennik

Zniżki:
(nie sumują się)

dla kontynuujących – 50zł

rabat rodzinny – 50zł

drugi kurs – 100zl

 

Opłata semestralna

1630 zł jednorazowo

Opłata miesięczna

430 zł (4 zaliczki)

 

 

 Uwaga! Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

Opis kursu

Program kursu angielski dla młodzieży szkół średnich jest dostosowany do poziomu zaawansowania i wieku uczniów. Przed zakwalifikowaniem do danej  grupy każdy Słuchacz rozwiązuje test oraz rozmawia z lektorem. Naszym priorytetem jest  rozwijanie umiejętności mówienia oraz poszerzanie słownictwa. Dynamiczny sposób prowadzenia lekcji przez lektorów pozwala na utrzymanie uwagi i koncentracji uczniów. Nasi nauczyciele inspirują swoich uczniów i potrafią zainteresować ich swoim przedmiotem. Nowoczesne i dostosowane do wieku dzieci i młodzieży  podręczniki wydawnictw brytyjskich  oraz dodatkowe materiały dydaktyczne takie jak filmy DVD, płyty CD, gry planszowe sprawiają, że młodzież z przyjemnością uczestniczy w lekcjach. Uczniowie mają również dostęp do innowacyjnych, interaktywnych ćwiczeń na platformie e-learningowej. Młodzież, tak chętnie korzystająca z internetu, utrwala on-line przerobiony materiał` oraz poszerza swoją wiedzę językową.

Nie zapominamy również o systematycznym sprawdzaniu postępów przez przeprowadzanie krótkich kartkówek oraz dłuższych testów raz w miesiącu. Obowiązuje zasada repetitio est mater studiorum (powtarzanie jest matką wiedzy)! Tym, którzy chorują i opuszczają zajęcia, oferujemy bezpłatne, indywidualne konsultacje.

Kameralne grupy kursu angielski dla młodzieży szkół średnich stwarzają możliwość zindywidualizowania procesu nauczania oraz dają gwarancję osiągnięcia bardzo dobrych wyników na egzaminach międzynarodowych Cambridge – FC, CAE.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zalety naszych kursów angielski dla młodzieży Wrocław:

Zalety naszych kursów