Kurs – angielski dla ósmoklasisty – Wrocław

ANGIELSKI DLA DZIECI STARSZYCH ( 8 KLASA )

Informacje o kursie

Ilość godzin: 56 w grupie 
Indywidualne lekcje: 2

Ilość osób w grupie:  4-6

Intensywność: 2 x 90 min w tygodniu

Dni pn./śr. lub wt./czw.
lub inne warianty do uzgodnienia

Godziny
15:30 – 17:00
16:30 – 18:00
17:00 – 18:30
lub inne warianty do uzgodnienia.

Istnieje również możliwość zdawania egzaminu międzynarodowego w siedzibie szkoły.

Cennik

Zniżki:
(nie sumują się)

dla kontynuujących – 50zł

rabat rodzinny – 50zł

drugi kurs – 100zl

 

Opłata semestralna

1630 zł jednorazowo

Opłata miesięczna

430 zł (4 zaliczki)

 

 

 Uwaga! Niniejsza oferta jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

Opis kursu

Program kursu angielski dla młodzieży klas 8 jest dostosowany do poziomu zaawansowania uczniów. Proponujemy grupy słabsze i mocniejsze dlatego przed zakwalifikowaniem do danej  grupy każdy Słuchacz rozwiązuje test oraz rozmawia z lektorem. Naszym priorytetem jest przygotowanie uczniów do egzaminu kończącego szkołę podstawową. Program obejmuje zagadnienia gramatyczne, rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i wiąże się również z kształceniem umiejętności mówienia oraz poszerzaniem słownictwa. Dynamiczny sposób prowadzenia lekcji przez lektorów pozwala na utrzymanie uwagi i koncentracji uczniów. Nasi nauczyciele inspirują swoich uczniów i potrafią zainteresować ich swoim przedmiotem. Nowoczesne i dostosowane do wieku młodzieży  podręczniki wydawnictw brytyjskich oraz dodatkowe materiały dydaktyczne przygotowywane przez nauczycieli sprawiają, że młodzież z przyjemnością uczestniczy w lekcjach. Uczniowie mają również dostęp do innowacyjnych, interaktywnych ćwiczeń na platformie e-learningowej. Młodzież, tak chętnie korzystająca z internetu, utrwala on-line przerobiony materiał` oraz poszerza swoją wiedzę językową.

Nie zapominamy również o systematycznym sprawdzaniu postępów poprzez przeprowadzanie krótkich kartkówek oraz dłuższych testów raz w miesiącu. Obowiązuje zasada repetitio est mater studiorum (powtarzanie jest matką wiedzy)! Tym, którzy chorują i opuszczają zajęcia, oferujemy bezpłatne, indywidualne konsultacje.

Kameralne grupy stwarzają możliwość zindywidualizowania procesu nauczania oraz dają gwarancję osiągnięcia bardzo dobrych wyników na egzaminie kończącym szkołę podstawową.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zalety naszych kursów angielski dla ósmoklasisty Wrocław:

Zalety naszych kursów